pub-3392223481280577
2
minecraftbackup
Owner Owner
Status offline
IP play.minecraftbackup.tk
Players 0/0
Version 1.12.2
Rank 118
Votes 0
Uptime -100%
Last Check 3 minute(s) ago
Country Sweden
Types Survival
Share


detta är en svensk server.

den är cracked och utan whitelist så alla som vill får ju joina :)

[ inte 24/7 ?]jobbar på servern just nu. den kanske kan ta lång tid innan den blir "färdig" då jag bara gör lite i bland.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

this is a swedish server.